STACJA MUZEUM Warszawa

„Stacja Muzeum” to zlokalizowana w zachodniej części Warszawy siedziba centrum kulturalno-naukowego i rozrywkowego związanego tematycznie z techniką i transportem. W pierwszym, studialnym etapie, zadaniem konkursowym było zaproponowanie koncepcji zespołu obiektów i zagospodarowania otaczającego terenu.

Nasze rozwiązanie zakładało promieniste rozmieszczenie funkcji dookoła obrotnicy połączonej z istniejącą infrastrukturą wianka kolejowego, porządkującej przestrzeń inwestycji. W celu wizualnego połączenia projektowanych obiektów zaproponowaliśmy nałożenie na cały teren „skóry” w postaci torów, które płynnie przechodziły z posadzki w obiekty małej architektury, a także uwydatniały się w podziałach i detalu elewacyjnym.

Etapy projektu:

Koncepcja

Client Polskie Koleje Państwowe S.A.
Year 2016