Liviny ul.Brochowska/Miodowa, Iwiny

Projekt Inwestycji Liviny, zlokalizowanej w Iwinach przy ul.Brochowskiej i Miodowej, obejmuje zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z wbudowanymi lokalami usługowymi zlokalizowanymi w parterze zabudowy z dostępem od ulicy Brochowskiej. Zespół zabudowy tworzą małe domy mieszkalne wielorodzinne po stronie południowej i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna po stronie północnej. Inwestycja to łącznie 16 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Gabaryty zabudowy, ich estetyka i urbanistyka dopasowują się do okolicznej zabudowy, stanowiąc kontynuację rozwoju zainwestowania miejscowości.

Client ByMade
Year 2023