BUDYNEK BIUROWY Robotnicza, Wrocław

Idea projektu polega na budowie budynku biurowego klasy A.

Budynek liczy 7 kondygnacji naziemnych – przeznaczonych na wynajem oraz jedną kondygnację podziemną – garaż wielostanowiskowy. W parterze budynku przewiduje się dodatkowo funkcję usługową – bank, kantyna, natomiast pozostałe kondygnacje pod funkcję biurową.

W ramach inwestycji przewidziano zagospodarowanie terenu wokół budynku, poprzez budowę drogi wewnętrznej, wydzielonych miejsc postojowych, dojść do budynku, aranżacji strefy wejściowej oraz zagospodarowanie powierzchni zielonej.

Budynek zaprojektowano na rzucie prostokąta o bokach ok. 32x54m z podcięciem bryły w poziomie parteru, gdzie zlokalizowano miejsca postojowe.

Wysokość budynku wynosi ok 28m nad poziomem terenu.

Budynek obsługiwany będzie bezpośrednio od strony ul. Robotniczej.

Poszczególne kondygnację mają otwarty plan umożliwiający swobodną aranżację pomieszczeń i dostosowanie do wymagań najemców. W planowaniu przestrzeni pomaga też mała liczba słupów, podwieszane sufity oraz podniesione posadzki, zapewniające swobodę w prowadzeniu okablowania, przy jednoczesnym zachowaniu estetyki wnętrza.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Posadowienie na płycie fundamentowej. Główna konstrukcja nośna słupowo – płytowa w technologii żelbetu z wypełnieniem ścian konstrukcyjnych cegła silikatową oraz stalowa zabezpieczona przeciwpożarowo. Usztywnienie konstrukcji stanowią żelbetowe trzony komunikacyjne.

Stropy żelbetowe typu filigran. Przekrycie stropodachem żelbetowym.

Zastosowano dwa typy powłok elewacyjnych. Główną część kompozycyjną obiektu zaprojektowano jako fasadę szklaną, natomiast do wykończenia pasów wykorzystano okładzinę ceramiczną. Jako uzupełnienie faktury na elewacji na szkle zastosowano żaluzje zewnętrzne aluminiowe oraz sitodruk.

Etapy projektu:

  • Architektoniczna Koncepcja Projektowa
Client Robotnicza Sp. z o.o.
Year 2013
Category Biurowe