PRZYSTANKOWA Z POZWOLENIEM NA UŻYTKOWANIE

Nowa inwestycja przy ul. Przystankowej 1, 1a, 3, 3a, 5 we Wrocławiu, realizowana na zlecenia TRIADA-DOM, dnia 10 stycznia br. otrzymała pozwolenie na użytkowanie.

Nowo powstały obiekt składa się z zespołu pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z garażami podziemnymi oraz niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej.