OAZA Nyska, Wrocław

Projektowany zespół zlokalizowany jest we Wrocławiu, na terenie znajdującym się w kwartale ulic Armii Krajowej, Nyskiej i Pięknej, obejmującym działki 17/7; 17/8  AM-1, obręb Tarnogaj.

Przeznaczenie obiektu  i program użytkowy

Idea projektu polega na budowie czterech budynków A, B (których realizacja została zakończona w 2013) C i D, które zestawione tworzą układ zbliżony do prostokąta. Budynki podbudowane garażem podziemnym, podzielonym funkcjonalnie na 4 części, tworzą zwartą całość. Wewnątrz zespołu budynków zaprojektowany jest półprywatny, zielony dziedziniec.

Każdy z budynków liczy 7 kondygnacji mieszkalnych, nadziemnych. Wysokość budynków wynosi 22,99m. Mieszkania na parterze posiadają wyjścia do prywatnych tarasów lub ogródków. W pozostałych mieszkaniach projektuje się balkony. Wysokość pomieszczeń mieszkalnych to 2,67m.

W każdej klatki schodowej przewiduje się dźwig osobowy o wymiarach kabiny 110 x 210cm.

Wyjścia na dach znajduje się w narożnej klatce schodowej w każdym budynku, na ostatniej kondygnacji – jako klapa dymowa z funkcją wyłazu dachowego.

Wejście do budynków C i D znajduje się od strony ulicy Armii Krajowej, poprzez pomieszczenie recepcji.

Nowoczesny charakter budynków podkreślają zastosowane na elewacjach proste rytmiczne podziały oraz różnorodne  materiały na elewacji, takie jak: płyty elewacyjne o strukturze drewna, okładzina ceramiczna, tynk. Dla urozmaicenia  kompozycji elewacji wprowadzono drewniane lub drewnopodobne żaluzje przeciwsłoneczne na balkonach.

Projekt przewiduje również odpowiednie, staranne zagospodarowanie terenu we wnętrzach blokowych jak i najbliższym otoczeniu budynków. Główny ciąg pieszy na dziedzińcu wewnętrznym urozmaicony jest płytkimi zbiornikami wodnymi. 

Zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny pełniący również funkcję drogi pożarowej, wewnątrz której wytworzono przestrzenie zagospodarowane zielenią i urządzeniami rekreacyjnymi. Na każdym z dziedzińców zaprojektowano plac zabaw dla każdego etapu, oraz miejsca segregacji i gromadzenia odpadków.

ponadto od strony ul. Armii Krajowej zastosowano zabudowę szklaną, która miała za zadanie polepszyć właściwości akustyczne mieszkań znajdujących się przy głównej ulicy.

W budynkach C i D na parterze znajdować się będą lokale usługowe i handlowe.

Pomieszczenia takie jak węzeł cieplny, stację transformatorową, rozdzielnie elektryczne, pomieszczenie wodomierza wraz z hydroforem, pomieszczenie sprzątaczki, magazyny sprzętu oraz  komórki  lokatorskie  i schowki o funkcji garażowej zlokalizowano w garażu podziemnym.

generalny wykonawca: Karmar S.A.

pow użytkowa: 11186,41 m2    

pow zabudowy: 2466 m2

kubatura: 72683 m3

liczba kondygnacji: 7

Etapy projektu:

  • Koncepcja
  • Projekt Budowlany
  • Projekt Ofertowy
  • Projekt Wykonawczy
  • Nadzory 
Client Dom Development S.A
Year 2015