Oaza Wnętrza ul. Nyska, Wrocław

Projektowany zespół zlokalizowany jest we Wrocławiu, na terenie znajdującym się w kwartale ulic Armii Krajowej, Nyskiej i Pięknej, obejmującym działki 17/7; 17/8  AM-1, obręb Tarnogaj.

Etapy projektu:

  • Koncepcja
  • Projekt Budowlany
  • Projekt Ofertowy
  • Projekt Wykonawczy
  • Nadzory 
Client Dom Development
Year 2015