Między Parkami Dożynkowa, Wrocław

Inwestycja „Między Parkami” to zespół budynków mieszkalnych wraz z pgarażami podziemnymi. W ramach projektu przewidziano także zagospodarowanie terenu otaczającego budynki poprzez wybudowanie wewnętrznych dróg, chodników dla pieszych oraz stworzenie terenów zielonych i rekreacyjnych. W skład inwestycji wchodzą trzykondygnacyjne wille miejskie oraz czterokondygnacyjne budynki mieszkalne wielorodzinne. Dla mieszkań na parterze przewidziano prywatne ogródki, natomiast mieszkania na najwyższych kondygnacjach mają tarasy na dachu, dostępne z poziomu antresoli. Kompleks jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, a jego urbanistyczny układ harmonizuje z otaczającym go terenem. Ważnym punktem odniesienia jest bliskość rzeki Ślęzy oraz terenów zielonych wzdłuż jej brzegów. Budynki zostały zaprojektowane z myślą o integracji z otoczeniem, otwierając się na ciąg pieszy biegnący wzdłuż rzeki, a zaprojektowane place zabaw stanowią punkty spotkań dla mieszkańców