PRACE PROJEKTOWE PRZY UL. SIKORSKIEGO

AP Szczepaniak prowadzi prace projektowe nad zespołem budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wydzielonymi częściami usługowymi i garażami wielostanowiskowymi przy ul. Sikorskiego.