PRACE PROJEKTOWE PRZY UL. ROBOTNICZEJ

AP Szczepaniak prowadzi prace projektowe nad budynkiem biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Robotniczej.