PRACE PROJEKTOWE PRZY UL. PRZYJAŹNI

AP Szczepaniak prowadzi prace projektowe nad budynkiem mieszkalno-usługowym z garażem podziemnym.