PRACE PROJEKTOWE PRZY UL. NA POLANCE

AP Szczepaniak prowadzi prace projektowe nad kolejnym budynkiem mieszkalnym wielorodzinny z częścią usługową i garażami podziemnymi przy ul. Na Polance.