PRACE PROJEKTOWE PRZY UL. KIEŁCZOWSKIEJ

AP Szczepaniak prowadzi prace projektowe nad zespołem wielorodzinnych budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi.