PRACE PROJEKTOWE PRZY UL. IDZIKOWSKIEGO

AP Szczepaniak prowadzi prace projektowe nad budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z garażem podziemnym z pełną infrastrukturą przy ul. Idzikowskiego