PRACE PROJEKTOWE PRZY UL. GRANICZNEJ

AP Szczepaniak prowadzi prace projektowe nad jednym z budynków stanowiącym część projektowanego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną, miejsami postojowymi, zielenią i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej.