PRACE PROJEKTOWE PRZY UL. DOŻYNKOWEJ

AP Szczepaniak prowadzi prace projektowe nad zespołem zabudowy wielorodzinnej wraz z garażem podziemnym przy ul. Dożynkowej.