PIĘKNA 21 (BUD. 4) Z POZWOLENIEM NA UŻYTKOWANIE

Czwarty budynek inwestycji Piękna 21 we Wrocławiu uzyskał pozwolenie na użytkowanie.