OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIĘKINI Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

Osiedle mieszkaniowe w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej w Miękini uzyskało pozwolenie na budowę.

Projekt zakłada budowę zespołu zabudowy, obejmującą: przedszkole, budynki jednorodzinne i wielorodzinne z częścią usługową, garażami, miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.