NOWA RACŁAWICKA Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

8 października 2018 r., decyzją Prezydenta Wrocławia, zrealizowany przez naszą pracownię projekt osiedla Nowa Racławicka, otrzymał pozwolenie na budowę.

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Zefirowej we Wroclawiu. Inwestorem ww. inwestycji jest LC Corp S.A.