2012R. – EFEKTYWNA FIRMA 2012

Spośród 21 919 przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytut Nowoczesnego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2012 uzyskało 11944 podmiotów.