2009R. – BUDOWA ROKU 2009

Nagroda III stopnia. „I etap inwestycji 'Villa Vratislavia’ – budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu”. Główni projektanci: mgr inż. arch. Artur SZCZEPANIAK (architektura), …