METAMORFOZA PRZY PRUSA. LAS Z POZWOLENIEM NA UŻYTKOWANIE

Modernizacja budynku przy ul. Prusa według naszego projektu dobiegła końca. Prywatny akademik LAS ma już pozwolenie na użytkowanie.

Po przebudowie i starannym odrestaurowaniu budynek zyskał nowe walory estetyczne. Jego forma została dostosowana do kamienicowego charakteru południowej pierzei ul. Prusa. Historyczne detale, takie jak gzymsy, opaski i boniowanie, zostały starannie odtworzone. Dzięki tej pieczołowitej rewitalizacji zyskała cała okolica.