LOKUM PORTO Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

Osiedle przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrocławiu otrzymało pozwolenie na budowę.

Na projekt składa się szęść budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, jeden budynek biurowy z garażem podziemnym i usługami na poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej, zagospodarowanie terenu oraz insfrastruktura techniczna i drogowa.