LOGIN CITY Z POZWOLENIEM NA UŻYTKOWANIE

29 maja 2018 r. inwestycja Login City uzyskała pozwolenie na użytkowanie

Osiedle zlokalizowane jest przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Łącznie znajduje się w nim 138 lokali mieszkalnych i 5 handlowo-usługowych.