ARCHITEKTURA PRL-U – WYPOWIEDŹ ARTURA SZCZEPANIAKA

Budynki wzniesione za czasów PRL-u, przeżywają swój renesans. O pięknie architektury PRL-u stanowiącej niezwykłą wartość, z której po dziś dzień czerpią projektanci z całego świata – mówi Artur Szczepaniak, główny projektant pracowni architektonicznej AP Szczepaniak.

Zachęcamy do lektury artykułu „Architektura PRL-u dziś”, w którym poruszamy kwestie związane z procesem rewitalizacji, jako sposobem na uratowanie spuścizny architektonicznej, na którą składają się budynki powstałe w latach 1945-1989. 

Przykładem tego typu realizacji jest rewitalizowany Dom Asystenta Uniwersytetu Wrocłcawskiego, w którym powstały pierwsze w Polsce mikro-apartamenty. To doskonały przykład architektury modernizmu, który w swoich założeniach odcina się od wszelkiej stylizacji i bazuje na twierdzeniu, że forma wynika z funkcji. Autorem projektu modernizacji jest pracownia AP Szczepaniak.

Czytaj więcej na: http://www.architektura.info/index.php/wiadomosci/aktualnosci/architektura_prl_u_dzis