Zespół

Główni projektanci

Paweł Szczepaniak

Główny projektant

Paweł Szczepaniak

Artur Szczepaniak

Główny projektant

Artur Szczepaniak

Zarząd

Dyrektor ds. uzgodnień

Dyrektor

Dział koncepcji

Dyrektor Działu Koncepcji

Kierownik Działu Koncepcji

Marketing Manager

Architekt

Młodszy Kierownik

Architekt

Architekt

Architekt

Kierownik graficzny

Dział realizacji projektów

Dyrektor

Architekt

Kierownik Projektu

Kierownik Projektu

Kierownik projektów

Kierownik Projektu

Kierownik Projektu

Kierownik Projektu

Kierownik Projektu

Kierownik Projektu

Kierownik Projektu

Kierownik Projektu

Kierownik Projektu

Tel.:

Architekt

Asystent

Asystent

Architekt

Asystent

Asystent

Architekt

Asystent

Architekt

Asystent

Architekt

Kierownik

Architekt

Asystent

Asystent

Asystent

Architekt

Kierownik

Dział ds. uzgodnień formalno-prawnych

Główny koordynator ds. uzgodnień

Koordynator ds. Uzgodnień Projektowych

Dział finansowo-administracyjny

Dyrektor Administracyjno-Finansowy

Kierownik ds. administracyjnych

Specjalista ds. finansowo-kadrowych

Specjalista ds. finansowo-kadrowych

Asystent ds. finansowo-administracyjnych

Dział IT

Specjalista