Standardy

Kilkunastoletnie doświadczenie w branży pozwoliło nam opracować procedury bieżącej kontroli jakości. Otrzymaliśmy w ten sposób dokument, który obejmuje standaryzację procesu powstawania dokumentacji projektowej.

Każdy projekt, niezależnie od fazy rozwoju i wprowadzanych zmian, jest na bieżąco kontrolowany przez naszych projektantów.

Gwarantuje to eliminację błędów i niedopatrzeń, a co za tym idzie, dużą oszczędność czasu, który możemy poświęcić na tworzenie dobrej architektury.

Schemat realizacji projektu:

 Schemat funkcjonowania biura projektowego: