SSW

SWW jest oddziałem delegowanym do działalności na terenie Afryki Północnej w zakresie rozwiązań urbanistycznych, projektowania obszarów wielkomiejskich oraz infrastruktury technicznej.

Znajomość i rozumienie specyficznych wymagań obszarów Afryki Północnej, pozwala nam tworzyć przemyślane rozwiązania projektowe, z uwzględnieniem nietypowej i skomplikowanej specyfiki regionu.

Projekt prowadzimy przy współpracy z prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej dr hab. inż. arch. Waldemarem Wawrzyniakiem, posiadającym bogate doświadczenie zawodowe i naukowe w kraju i za granicą.

Wykonujemy

 • Projekty urbanistyczne i architektoniczne
 • Projekty koncepcyjne
 • Projekty urbanistyczne i architektoniczne z uwzględnieniem analizy klimatu
 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Projekty wyposażenia wnętrz
 • Projektowanie ogrodów
 • Projektowanie dróg i mostów
 • Projektowanie konstrukcji
Projekty inwestorskie i nadzory projektowe:
 • Przygotowanie projektu
 • Ekspertyzy, opinie techniczne
 • Obliczenia budowlane i statystyki kosztów
 • Nadzór autorski
Projekty sieci podziemnych:
 • wodno-kanalizacyjnych
 • wód opadowych
 • elektrycznych
 • gazowych
Projekty instalacji wewnętrznych:
 • sanitarnych
 • wentylacji
 • centralnego ogrzewania
 • elektrycznych
 • niskoprądowych
 • gazowych
Prezentacje graficzne, wizualizacje, animacje, tworzenie makiet i modeli Inwentaryzacje stanu istniejącego