Referencje

Budotex Sp. z o.o.

Jogra 6 Sp. z o.o.

LC Corp

DOM Development

"(...) Kreatywne podejscie do kształtowania przestrzeni pozwoliło na stworzenie niepowtarzalnej, nowoczesnej aranżacji osiedla (...)"

Arkady Wrocławskie

"(...) Architekci Artur Szczepaniak i Paweł dzięki ogólnemu doświadczeniu w przygotowaniu inwestycji przyczynili się do powodzenia wymienionego przedsięwzięcia (...)"

Wojdyła Budownictwo Sp. z o.o.

"(...) Szczere zainteresowanie problemami inwestora, szerokie doradztwo w rozwiązywaniu problemów technicznych wyrobiło obraz solidnego i elastycznego partnera (...)"

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.

"(...) zlecenia odznaczały się dużym stopniem trudności, wymagały rozwiązania wielu skomplikowanych problemów technicznych i formalno-prawnych. Architekci Artur Szczepaniak i Paweł Szczepaniak zadania te wykonali profesjonalnie, skutecznie i terminowo (...)"

E. F. Rank Progress Sp. j.

"(...) Dzięki sprawnej organizacji biura, prace projektowe wykonane były rzetelnie, a umowa zrealizowana w przewidywanym terminie (...)"

Neinver Polska

Księcia Witolda Sp. z o.o.

Jogra 2 Sp. z o.o

Grupa Inwestycyjna

"(...) Prace projektowe przebiegały zgodnie z harmonogramem, zaś uzyskane pozwolenie na budowę było tylko ukoronowaniem rzetelności pracy (...)"