Stacja Muzeum Warszawa

Stacja Muzeum
Stacja Muzeum
Stacja Muzeum

Projekt: 2016

Inwestor: Polskie Koleje Państwowe S.A.

Architekci: Artur Szczepaniak, Paweł Szczepaniak, Agnieszka Szczepaniak, Agnieszka Sobczak-Piskorska, Daria Florek, Blanka Gumowska, Marcin Marguła, Tomasz Janiaczyk.


"Stacja Muzeum" to zlokalizowana w zachodniej części Warszawy siedziba centrum kulturalno-naukowego i rozrywkowego związanego tematycznie z techniką i transportem. W pierwszym, studialnym etapie, zadaniem konkursowym było zaproponowanie koncepcji zespołu obiektów i zagospodarowania otaczającego terenu.

Nasze rozwiązanie zakładało promieniste rozmieszczenie funkcji dookoła obrotnicy połączonej z istniejącą infrastrukturą wianka kolejowego, porządkującej przestrzeń inwestycji. W celu wizualnego połączenia projektowanych obiektów zaproponowaliśmy nałożenie na cały teren "skóry" w postaci torów, które płynnie przechodziły z posadzki w obiekty małej architektury, a także uwydatniały się w podziałach i detalu elewacyjnym.

Etapy projektu:

Koncepcja