Atal Towers Sikorskiego, Wrocław

Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers
Atal Towers

Projekt: 2014-2015

Realizacja: Gotowe

Powierzchnia całkowita: 26.477,85 m2

Inwestor: ATAL S.A.

Architekci: Artur Szczepaniak, Paweł Szczepaniak, Ewa Englart, Anna Błasiak, Julia Kabza, Radosław Zając, Edyta Białes, Michał Zgorzyński, Agnieszka Piskorska, Agnieszka Szczepaniak, Anna Kubicha, Ewa Serzysko, Justyna Omelko, Michał Ploucha, Andrzej Augustyniak, Patryk Królikowski, Małgorzata Długosz, Agnieszka Klusik-Maciołka

Teren inwestycji znajduje się pomiędzy ulicą Sikorskiego a brzegiem Odry, wzdłuż którego powstanie bulwar pieszy od mostu Sikorskiego do mostu Dmowskiego. Elementem bulwaru będzie zieleń niska oraz wysoka, fragment bulwaru został już wykonany wraz z realizacją sąsiedniego budynku. Teren znajduje się w rejonie ścisłego centrum miasta, w odległości pokonywanej pieszo w ciągu około 5-10 minut od Rynku oraz w bliskiej odległości od jednego z głównych węzłów komunikacji zbiorowe Wrocławia, placu Jana Pawła II, gdzie położone są przystanki tramwajowe i autobusowe komunikacji miejskiej.

Część pierwsza inwestycji (MW19) - projektowany budynek ma 7 kondygnacji, w narożniku południowo-wschodnim znajduje się miejscowy akcent w postaci dodatkowej ósmej kondygnacji na samym narożniku. Na każdym piętrze znajduje się od 27 do 25 mieszkań. Łącznie 159 mieszkań o powierzchni od 28 do 112 m2.

Część druga inwestycji (MWU2) - obiekt składa się z dwóch wydzielonych dylatacją części, ma dwie wieże o wysokości 18 kondygnacji, pozostałe części są niższe i mają od 5 do 8 kondygnacji. Na każdym piętrze znajduje się od 10 (piętro 17) do 27 mieszkań (piętro 4), jedynie na parterze znajdują się same lokale usługowe wraz z garami wbudowanymi. Garaż znajdyje sie również na kondygnacji podziemnej oraz w części wewnętrznej pierwszego, drugiego oraz trzeceigo piętra. Łącznie w obiekcie znajduje się 274 mieszkania o powierzchni od 36 do 129 m2.

Etapy projektu:
  • Architektoniczna Koncepcja Projektowa
  • Wielobranżowa Koncepcja Projektowa
  • Projekt Budowlany
  • Projekt Wykonawczy
  • Nadzór