Budowa Roku 2009

Nagroda III stopnia. "I etap inwestycji 'Villa Vratislavia' - budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu". Główni projektanci: mgr inż. arch. Artur SZCZEPANIAK (architektura), ...

Powrót do listy